סמינר באלגוריתמים מתקדמים

בהנחיית ד"ר מיכל פרנס

סמסטר ב' תשס"ב

, On-Line הסמינר עסק באלגוריתמי קירוב , אלגוריתמים הסתברותיים , אלגוריתמי

אלגורתמים מבוזרים ואלגוריתמי למידה

נושא ההרצאה מהווה קישור למצגת ההרצאה


ספרות מקור


מרצה

נושא ההרצאהמיכל פרנס הקדמה 1

אלגוריתמי קירוב


 1. Approximation Algorithms, Vijay Vazirani פרק 1
 2. Introduction to Algorithm, Corman, Leiserson, Rivest פרק 37
 3. Motwani סיכומי הרצאות של
ניסים טולדו בעיית כיסוי קדקודים 2

 1. Approximation Algorithms, Vijay Vazirani פרק 2
 2. Introduction to Algorithm, Corman, Leiserson, Rivest פרק 37
צילה חסין
בעיית כיסוי קבוצות
3

Approximation Algorithms, Vijay Vazirani פרק 2

טל מוזס

שימושים לכיסוי קבוצות

Shortest SuperString

4
מסמך נוסף להורדה
 1. Approximation Algorithms, Vijay Vazirani פרק 3
 2. Introduction to Algorithm, Corman, Leiserson, Rivest פרק 37
יניב ניניו
בעיית הסוכן הנוסע
5

 1. Approximation Algorithms for NP-Hard Problems, Dorit Hochbaum פרק 1
 2. Motwani סיכומי הרצאות של
גלעד ווינטראוב בעיית התזמון 6

Motwani סיכומי הרצאות של

גדעון מאור בעיית התרמיל 7

אלגוריתמים הסתברותיים


Randomized Algorithms, Motwani and Raghavan פרק 1 ,פרק 10

עידו גדסי
בעיית החתך המינימלי
8

Randomized Algorithms, Motwani and Raghavan פרק 10

מירב אבשלמה
מהלכים מקרים בגרף
9

Randomized Algorithms, Motwani and Raghavan פרק 7

עמוס פיליפ טביעת אצבעות 10

 1. Randomized Algorithms, Motwani and Raghavan פרק 7
 2. סקירה של רונית רובינפלד - פרק 1 , פרק 2
זמר ברשאי
טביעת אצבעות
11

On-Line אלגוריתמי


 1. Algorithms and Theory of Computation Handbook, Atallah פרק 10
 2. סיכום הרצאה של יאיר ברטל
איתן וורסל

On-Line הקדמה לאלגוריתמי ודוגמאות

12

 1. Randomized Algorithms, Motwani and Raghavan פרק 13
 2. Goemans סיכומי הרצאות של
עדי יחיאלי k-Paging- בעיית ה 13
מסמך נוסף להורדה

Randomized Algorithms, Motwani and Raghavan פרק 13

מיכל פרנס

אלגוריתם הסימן ההסתברותי לבעיית

k-paging - ה

14

אלגוריתמים מבוזרים


 1. Distributed Computing, Attiya and Welch פרק 2
 2. Distibuted Algorithms Nancy Lynch פרק 2
 3. Handbook of Theoretical Computer Science פרק 19
מיכל פרנס הקדמה לאלגוריתמים מבוזרים 15

 1. Distributed Computing, Attiya and Welch פרק 3
 2. Distibuted Algorithms Nancy Lynch פרק 3
מתן פירסט בחירת מנהיג בטבעת סינכרונית - אלגוריתם דטרמיניסטי 16

 1. Distributed Computing, Attiya and Welch פרק 3
 2. Distibuted Algorithms Nancy Lynch פרק 14,פרק 3
ריקי רוזן
בחירת מנהיג בטבעת סינכרונית - חסם תחתון לאלגוריתם הדטרמיניסטי ואלגוריתם הסתברותי
17

מאמר של מוזס, דולב והלפרין

איתי וונשק בעיית הבעלים הבוגדים 18

אלגוריתמי למידה


An Introduction to Computational Learning Theory,Kearns and Vazirani, פרק 1

דרור יהב PAC מודל 19

לראש הדף